CHỦ ĐỀ
CHƯƠNG TRÌNH
DIỄN GIẢ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
CUỘC VẬN ĐỘNG
ĐĂNG KÝ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” (Culture & Business Forum - CBF) vừa là nơi truyền tải thông điệp của Cuộc vận động trong năm, vừa tạo điều kiện, cơ hội, môi trường để các doanh nghiệp thể hiện nét văn hóa của mình qua các hoạt động đa dạng, ấn tượng, thông qua đó thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội và khẳng định được sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, góp phần đưa Cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đi sâu vào cuộc sống
Năm 2021, Diễn đàn "Văn hoá với Doanh nghiệp" sẽ được tổ chức với chủ đề “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”.
“VĂN HÓA VỚI DOANH NGHIỆP”
 (CULTURE & BUSINESS FORUM - CBF)

Diễn đàn quốc gia
thường niên đầu tiên
về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Tiếp biến văn hóa

"Tiếp biến văn hóa" (acculturation), hay còn hiểu là "tiếp thu và biến đổi văn hóa" là quá trình diễn ra khi có sự tiếp xúc và trao đổi giữa các nền văn hóa, các cộng đồng và nhóm người. Tiếp biến văn hóa là kết quả mang tính tất yếu khi tham gia vào quá trình giao lưu, hội nhập của hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. 

Trong giao lưu và hội nhập văn hóa, nếu chỉ dừng lại ở mức độ “tiếp thu” thì mới là sự tiếp nhận thụ động, rập khuôn, vay mượn thiếu sáng tạo, còn khi nâng lên tầm “tiếp biến” thì đã đạt tới tiếp thu có chọn lọc, có biến đổi linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh, nhu cầu, mục đích của mình.
Đối với lĩnh vực kinh tế, tiếp biến văn hóa là một trong những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động và quy mô sản xuất, gia tăng số lượng nhân sự để hòa mình vào xu thế hội nhập với thế giới của các doanh nghiệp. Chúng ta rất cần tham khảo, học hỏi, tiếp thu những tri thức, kinh nghiệm, cách tư duy, mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh... của nước ngoài, nhưng cũng phải có sự vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn Việt Nam (tiếp thu có chọn lọc những gì là tinh hoa). 

Bên cạnh đó, tiếp biến văn hóa cũng có thể diễn ra trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, là sự tham khảo, học hỏi, vận dụng sáng tạo các kinh nghiệm, mô hình thành công giữa các doanh nghiệp và tổ chức.
Trong bối cảnh hiện nay, chủ đề "Tiếp biến văn hóa" được đặt ra để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo, học hỏi các doanh nghiệp trong nước và thế giới cách thức vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, tiến tới phát triển kinh tế bền vững, gắn với phát triển ở tất cả các trụ cột: kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường...

CHƯƠNG TRÌNH

13h30
Đón khách
14h00
Phát biểu khai mạc
14h30
Tọa đàm Phiên 1: TIẾP BIẾN VĂN HÓA VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ DẪN DẮT TRONG PHỤC HỒI KINH TẾ TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA KINH DOANH
15h15
Tọa đàm Phiên 2: VẮC XIN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19
16h10
Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước
16h20
Cảm ơn và tri ân Hội đồng Quốc gia, Hội đồng thẩm định, các Nhà tài trợ, Đơn vị đồng hành
16h30
Tôn vinh Doanh nghiệp đạt chuẩn "Văn hóa kinh doanh Việt Nam" và khen tặng các Doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng chính phủ phát động
17h15
Phát biểu tổng kết - Bế mạc Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
17h30
Kết thúc

DIỄN GIẢ DỰ KIẾN

GS.TS TRẦN THỊ VÂN HOA
Phó hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh tế quốc dân
Ông TRẦN MINH BÌNH
Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank
Bà CAO THỊ NGỌC DUNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn
Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
GS. TS TỪ THỊ LOAN
Nguyên Viện trưởng
Viện văn hóa nghệ thuật
quốc gia Việt Nam
Ông LÊ QUỐC VINH
Tổng Giám đốc
Le Brothers Group
Bà TÔN NỮ THỊ NINH
Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. HCM (HPDF),
nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội
PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN
Ủy viên Hội đồng tư vấn
chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;
nguyên Viện trưởng
Viện Kinh tế Việt Nam
TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Nguyên Phó chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội
Bà TIÊU YẾN TRINH
Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet)
Ông PHẠM PHÚ NGỌC TRAI
Sáng lập và Chủ tịch Công ty
Tư vấn kinh doanh
Hội nhập Toàn cầu (GIBC)

Diễn giả phiên 1

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Nguyên Phó chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội
Diễn giả
GS. TS TỪ THỊ LOAN
Nguyên Viện trưởng Viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Diễn giả
GS.TS TRẦN THỊ VÂN HOA
Phó hiệu trưởng Trường
Đại học Kinh tế quốc dân
Diễn giả
TS. GIẢN TƯ TRUNG
Hiệu trưởng Trường
Doanh nhân PACE, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển
Giáo dục (IRED)
Diễn giả
ÔNG LÊ QUỐC VINH
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Le Group of Companies,
Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam
Người điều phối

Diễn giả phiên 2

ÔNG HOÀNG QUỐC VƯỢNG
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Diễn giả
BÀ HÀ THỊ THU THANH
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Deloitte Việt Nam
Diễn giả
ÔNG LÊ TRÍ THÔNG
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
Diễn giả
BÀ TRẦN TRÂM ANH
Tổng Giám Đốc Vùng Công ty
TNHH Coats Phong Phú
Diễn giả
BÀ TIÊU YẾN TRINH
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài
(Talentnet Corporation)
Diễn giả
ÔNG LÊ TẤN PHƯỚC
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SEAREFICO,
Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển
Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam
Người điều phối

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC 248

BAN TUYÊN GIÁO
TRUNG ƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ VĂN HOÁ,
THỂ THAO VÀ
DU LỊCH

TRUNG ƯƠNG
ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH

PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

NHÀ TÀI TRỢ


NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
NHÀ TÀI TRỢ BẠC
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG
"XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM"

NHỮNG DẤU ẤN QUAN TRỌNG

12/2021
Tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” với chủ đề “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”
Tổ chức Diễn đàn "Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hoá kinh doanh" & Tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam"
11/2020
Tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu lần thứ XI tại Vácsava, Ba Lan. Công bố thư của Thủ tướng Chính phủ và phát độngCuộc vận động tại diễn đàn
9/2019
01/2018
• Tổ chức Festival Văn hoá doanh nghiệp "Bản sắc và hội nhập"
• Diễn đàn "Văn hoá doanh nghiệp - Năng lực hội nhập"
• Carnival văn hoá doanh nghiệp
Tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề "Văn hoá doanh nghiệp - nền tảng phát triển bền vững"
10/2017
7/11/2016
Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động Cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam"

Bổ nhiệm Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc là Đại sứ Văn hoá Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Doanh nhân Việt kiều Anoa Suzanne Dussol Perran là Đại sứ Văn hoá Doanh nghiệp tại Châu Âu
Sau 5 năm Thủ tướng Chính phủ phát động Cuộc vận động "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam" và hơn 3 năm thành lập, Ban tổ chức 248 đã tiến hành các hội nghị triển khai trên 63 tỉnh, thành trong cả nước
Ban tổ chức 248 và lãnh đạo các địa phương cũng đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động nhằm có sự theo dõi, đôn đốc sát sao việc thực hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn
Cuộc vận động đã bước đầu được triển khai tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài thông qua sự hợp tác với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, các Đại sứ quán. Ký kết chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động với Liên hiệp các Doanh nghiệp Việt Nam ở Châu Âu, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội người Việt Nam tại Séc
Công bố Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt NamQuy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”
NHỮNG THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hoá với doanh nghiệp" 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Để tham dự sự kiện trực tuyến xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong mẫu đăng ký dưới đây. Các mục có dấu (*) bắt buộc điền đầy đủ thông tin.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN KHÁCH THAM DỰ:

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!

Nam
Nữ
Copyright © by MISA JSC
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tầng 3, Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
024.3833 3456 hoặc 0983 250 381 (Diệu Hương - VP Hiệp hội)
vnabc1213@gmail.com
https://www.facebook.com/vnabc